1980 SONRASINDA TÜRK SOSYOLOJİSİNDE DEĞİŞEN TEMALAR ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Bu makale, Türk sosyolojisinde 1980’lerden itibaren gerçekleşen farklılaşma ve değişim konusunda bazı tespitlerde bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji literatüründe önceki dönemde yaygın olarak görülen konular ve yaklaşım tarzları 1980’lerin ortalarından itibaren aşınmaya ve terk edilmeye başlanmıştır. Batılı modernleşme teorilerine özgü üretim/iktisat/endüstri/kalkınma eksenli açıklamalar ve ulusal-evrensel gerilimine dayalı yaklaşımlar gözden düşmüştür. Bunun yerine sosyolojide tüketimi, kültürü, geleneği, tekil olanı vb. öne çıkaran açıklamalar hakim olmuştur.

 

Anahtar Kelimeler
1980 sonrasında Türk sosyolojisi, paradigma değişimi, modernite, postmodernite

İngilizce (English) için tıklayınız.