2001-2007 Arasında Britanya Hükümetinin İslam’a ve Müslümanlara İlişkin Temsillerinde İslamofobi

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Batı Avrupa’da yaşayan ciddi bir Müslüman nüfus vardır ve bu Müslümanların İslamofobi sebebiyle marjinal hale getirilmelerine ilişkin kaygı duyulmaktadır. Sansasyoncu medyanın ve Aşırı Sağ grupların İslamofobi’yi canlı tutmaktaki rolü hakkında epey yorum yapılmışsa da, ana akım siyasetçilerin İslamofobi’yi beslemedeki rolleri pek araştırılmamıştır. Bu makale, Tony Blair’in İşçi Partisi hükümetinin 2001 ve 2007 yılları arasındaki konuş- malarında Müslümanları ve İslam’ı nasıl sunduklarını inceliyor ve bu temsillerin sık sık İslamofobik bir karakter taşıdığını iddia ediyor. Söylem analizi yöntemi kullanılarak yapılan çözümleme, bu etkili bakanlarca yapılan 111 konuşmaya odaklanıyor. Makale ayrıca çok kültürlülük, Britanyalılık, entegrasyon ve terörizm gibi ilişkili meseleleri çevreleyen söylemi ele alıyor. Çalışmada İslam ve Müslümanlara dair genellemeler, faraziyeler ve stereotiplerden müteşekkil bir İslamofobi’nin bu konuşmalarda bulunduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu makale, İslam ve Müslümanları damgalamada ve İslamofobi’yi sürekli kılmada ana akım politikacıların da dahil olduğu üsluba karşı farkındalık çağrısı yapmakta, son dönemlerin önemli bir siyasi iktidarında da yansımaları görülen Müslüman karşıtı önyargılara ilişkin tartışmaya katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İslamofobi, Müslümanlar, Temsil, Britanya, Siyaset, Tony Blair

İngilizce (English) için tıklayınız.