50’li Yıllar Türkiyesinin Sosyoloji Dünyasından Günümüze

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

50’li yıllar Türk sosyolojisinin özelliklerini kazandıran olay ve gelişmeleri, 50’li yıllar sosyoloji çalışmalarını anlama bu yazının temel tasasıdır. 50’li yıllarda sorunlarımızın neler olduğu, sosyologlarımızın bu konularda ne tür çaba sarf ettiğini kavramak çabamızı temellendirirken öncelikle hatırlamamız gereken kimi noktalar bulunmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler
Türk Sosyolojisi, 50'ler, Türk Sosyolojisi Tarihi, 20. Yüzyıl, Peyami Safa

İngilizce (English) için tıklayınız.