AB Ülkelerindeki Türkler ve Türk Araştırmalarının Gelişimi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Avrupa ülkelerine yaklaşık yarım yüzyıl önce gitmeye başlayan Türklerin orada ilk statüleri “misafir işçi”dir. Zamanla bu tanımlama değişmiştir. Elbette geçen zaman içinde Avrupa ülkeleri de değişim geçirmişlerdir. G..ün başladığı yıllardaki “Federal Almanya”nın yerini günümüz AB üyesi Almanya almıştır. yılların göç alan Avrupa ülkelerinin yerini de AB almaktadır. Geçen bu yarım asırlık sürede başlangıçta sadece “işgücü g..ü”, “işçi g..ü” ya da “misafir işçi” gibi tanımlamalarla karşımıza çıkan sorun erken zamanlarından itibaren çeşitli disiplinlere mensup toplum bilimlerinin ilgisi içinde olmuştur. Bu ilgi giderek de yükselmektedir. Bu yazıda olayın seyri göz .nünde bulundurularak söz konusu literatürle ilgili değerlendinneler yapılmıştır. Yazıda bir Avrupalılık kimliği oluşturulması çabaları bağlamında kimliğin statik bir şey değil aksine dinamikliğini vurgu yapılmakta AB ülkelerindeki Türk kimliğinin gelecekte kazanabileceği olası nitelikler irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
İşgücü göçü, işçi göçü, misafir işçi, eurotürk, AB (Avrupa Birliği), Türk diasporası

İngilizce (English) için tıklayınız.