ABD’de Ev Okulu Uygulamasının Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.84804

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Ev Okulu, 1960’ların sonunda, daha parlak bir gelecek için resmi öğretim ku- rumlarına devam etme gerekliliğinin yaygın kabul kazandığı bir zaman diliminde, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi konusunda profesyonellere yönelmek yerine bu so- rumluluğu kendilerinin üstlendiği bir uygulama olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. Eği- tim alanında toplumsal hareket olarak ortaya çıkan ev okulu, günümüzde, ABD’nin yanı sıra birçok ülkede yasal bir uygulama olarak yürürlükte olan alternatif bir eğitim seçeneğidir. Ev okulunun ABD’de ortaya çıkışı ve evrildiği mevcut durumun genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışmada ulaşılan temel sonuçlardan birisi, kurum- sal eğitim karşıtlığıyla ortaya çıkan ev okulunun bugün yasallaşma süreciyle birlikte marjinalliğini kaybederek kurumsal eğitimin bir parçası haline gelmiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Ev Okulu, ABD, Alternatif Eğitim, 1960’lar, Toplumsal Hare- ketler, Eğitim Sosyolojisi

İngilizce (English) için tıklayınız.