An Evaluation of the Historical Development and Recent State of Homeschooling in the USA

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.66526

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Ev Okulu, 1960’ların sonunda, daha parlak bir gelecek için resmi öğretim ku- rumlarına devam etme gerekliliğinin yaygın kabul kazandığı bir zaman diliminde, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi konusunda profesyonellere yönelmek yerine bu sorumluluğu kendilerinin üstlendiği bir uygulama olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. Eğitim alanında toplumsal hareket olarak ortaya çıkan ev okulu, günümüzde, ABD’nin yanı sıra birçok ülkede yasal bir uygulama olarak yürürlükte olan alternatif bir eğitim seçeneğidir. Ev okulunun ABD’de ortaya çıkışı ve evrildiği mevcut duru- mun genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışmada ulaşılan temel sonuçlardan birisi, kurumsal eğitim karşıtlığıyla ortaya çıkan ev okulunun bugün yasallaşma süre- ciyle birlikte marjinalliğini kaybederek kurumsal eğitimin bir parçası haline gelmiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Ev Okulu, ABD, Alternatif Eğitim, 1960’lar, Toplumsal Hareketler, Eğitim Sosyolojisi

İngilizce (English) için tıklayınız.