Ağrılı Göçmenlerin Fransa’ya Tutunma Stratejileri

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Bu çalışmada Ağrılı göçmenlerin Fransa’nın Paris şehrine yaptığı göç süreci ve yeni yaşamlarına tutunurken ne tür stratejiler geliştirdikleri irdelenmektedir. Çalışmada göç literatürüne ve mülakat verileri sonucundan elde edilen bulgulara değinilmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır: İlk bölünde araştırmanın yöntemi ve problematiği belirtilmiştir. “Fransa’ya Göç” başlıklı ikinci bölümde Türkiye’den göç olgusu üzerine kısa bir tarihsel değerlendirmeden sonra, Fransa’ya göç süreci ve Ağrılıların bu sürece nasıl dâhil oldukları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, Fransız göç literatüründe önemli yer tutan “cemaatçi kapanma” tezinin eleştirel bir okuması yapılarak, Fransız cumhuriyetçi entegrasyon modelinin eksiklikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, Ağrılı göçmenlerin Paris’e tutunurken hangi stratejileri devreye soktuğu ele alınmış; çalışma genel bir değerlendirmeye yer veren “Sonuç” bölümüyle noktalanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Türkiye, Fransa, Entegrasyon, Ağrı, Kimlik

İngilizce (English) için tıklayınız.