AKDENİZ BÖLGESİNİN BATI YARISINDAKİ KIYI ALANLARINDA NÜFUS

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Köyceğizin batısından başlayarak, Gazipaşa’nın doğusuna kadar uzanan kıyı alanları çok sayıda küçüklü, büyüklü akarsuları, ovaları, yer yer ovaları kesen yükseltileri, koyları, körfezleri, plajlarıyla çok zengin doğal potansiyele sahip olan kıyı alanları, başta ziraat ve turizm olmak üzere birçok ekonomik faaliyetin gelişebilmesine imkan tanımaktadır. Yerleşme tarihi paleolitiğe kadar inen bölgede insanın doğal şartlara hakimiyeti ve bu potansiyeli yönlendirmesi, kullanmasına bağlı olarak nüfus zaman zaman artmış, bazen azalmıştır. İlkçağlarda büyük bir dinamizmin görüldüğü bölgede son yıllarda nüfusun özellikle tarım ve turizm sektörlerindeki gelişmelere bağlı olarak hızlı bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu kıyı alanlarındaki doğal potansiyelin zarar görmemesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi için koruma- kullanma dengesinin muhafaza edilerek, kıyı alanlarının kullanımında sürdürülebilirlilik ilkesinin esas alınması gerekmektedir.

 

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Akdeniz Bölgesi, Kıyı Alanları, Nüfus, Yerleşme

İngilizce (English) için tıklayınız.