Alikoç Köyü (Makedonya) Özelinde Kadının Evlilik Göçü

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Balkanlar, coğrafi, tarihi, siyasi ve kültürel yapısı gereği göç olgusuna aşinadır. Balkanlaşma göçü, Balkanlar’dan Türkiye’ye doğru yaşanmış, tarihi ve siyasi içerikli göçlere örnektir. Göçler, birey ve kitle düzeyinde yaşanmış, zamanla değişen bir niteliğe bürünmüştür. Değişim, başta ekonomik gereksinimler olmak üzere, artık özellikle Makedonya topraklarında evlilik üzerinden gerçekleşmektedir. Böylece siyasi ve tarihi sebeplerle ya- şanmış göçler giderek evlilik göçlerine yerini bırakmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, Makedonya, Alikoç Yörük Köyünde evlilik aracılığıyla gerçekleşen kadın göçüne eğilecektir. Evlilik aracılığıyla yaşanan kadın göçü, Alikoç Köyünde görünmez bir niteliktedir. Oysa kadının göç olgusu içerisindeki niteliği ve önemi, yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalarla gün geçtikçe açığa çıkmaktadır. Çalışma, Alikoç Köyünde görünmez olan ve gün geçtikçe artan kadın göçünü görünür hale getirmeyi amaç edinmektedir. Bu amaçla 2010- 2011 yılları arasında gerçekleşen altı aylık alan araştırmasıyla elde edilen bilgiler, literatür çalışmalarıyla desteklenmiş, köy muhtarının verdiği bilgiler ile güncellenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Evlilik Göçü, Makedonya, Makedonya Yörükleri, Alikoç Köyü

İngilizce (English) için tıklayınız.