Alman Üniversitelerinde Sosyoloji Eğitimi

Yazar/lar: Cüneyd Dinç, Muhammed Fazıl Baş

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Almanya’daki sosyoloji eğitimi bir yandan yaklaşık iki yüzyıllık bir temel üzerinde şekillenerek bugüne gelmiş ve özellikle Wilhelm von Humboldt’un eğitim reformu bu temelde önemli bir rol oynamıştır. Fakat diğer yandan bugünün daha globalleşmeye ve ulusaşırı bütünleşmeye dayalı anlayışı eğitim alanında da kendisini göstererek üniversite eğitimini ulusal farkları sindiren bir şekilde standardize etmeye çalışmaktadır. Bologna süreci bunda önemli bir etkiye sahiptir. Bu makalede son on yılda geçmiş ile bugün arasındaki bu çekişmede yeniden şekillenmekte olan Almanya’daki sosyoloji eğitiminin müfredatı mevcut eğilimler çerçevesinde incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, sosyoloji, Almanya, Bologna süreci

İngilizce (English) için tıklayınız.