Almanya’da Kültürel Çatışma Alanı Olarak “Türkçe”

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu çalışmada, 500 binden fazlası öğrenci olmak üzere, 3 milyona yaklaşan nüfusu ile Almanya Türkleri’nin kültürel kimlikleriyle yaşama çabalarının ana dili merkezli tartışmaları ele alınacaktır. Kültürün taşıyıcısı olarak dil, Almanya Türkleri ile Almanya Devleti arasındaki “entegrasyon” veya “asimilasyon” tartışmalarının temelini oluştunnaktadır. Almanya, kendi dilinin göçmenlere öğretilmesini entegrasyon politikasının en önemli aşaması olarak kabul ederken, Almanya Türkleri ise ikinci kuşaktan itibaren Türk.e’nin daha az kurallı konuşulmaya başlanmasını, okullarda ana dili eğitiminin aşamalı olarak kaldırılmasını, gençlerin kullandıkları dilin Almanca ağırlıklı bir dil olmasını, kültürel kimliklerinin yaşatılması ve yeniden üretilmesi açısından bir tehdit olarak görmektedirler. Almanya Türklerinin konuşma dili farklı iletişim ortamlarına göre değişebilirken, Türkçenin resmi okullarda okutulması yönünde çalışmaları da devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Almanya Türkleri, Almanya'da Türkçe, Üçüncü Kuşak, İki dillilik

İngilizce (English) için tıklayınız.