Ankara’daki Bir Grup Müzik Öğrencisinin Sanat Beğenisini Ölçmeye Dair Çalışma

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

1979’da ilk kez yayımlanmasından bu yana, Bourdieu’nün öncül kitabı olan Distinction beğenilmiş, taklit edilmiş ve tartışılmıştır. Beğenileri analiz etmek için Bourdieu tarafından yapılmış ilk orijinal çalışmanın izinden gidip, daha sonra İngiltere’de yapılan, daha uygulanabilir ve operasyonel hale getirmesi daha kolay olan çalışmaya bağlı kalarak bu çalışma Ankara – Kızılay kent merkezli bir müzik okulunda düzenli olarak bağlama dersi alan öğrencilerin sanat beğenilerini sorgulamayı hedeflemektedir. En önemlisi, müzik alıcılarının sanat beğenilerini ekonomik, sosyal ve kültürel sermayeleri bakımından gözlemlemeyi sağlayacak Türkiye kontekstinde anlamlı ve geçerli metodolojik bir formül sunmak hedeflenmektedir. Müzik alanının Bourdieu’nün analizinde çok önemli bir rol oynadığını ve İngiltere’de yapılan anket tasarımında ayırt edici bir karakteristiğe sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bu çalışma, Türkiye’de müzikal tercihlere dayalı kültürel tüketim ve beğeni alanlarında ileride yapılacak olan çalışmalara birçok yönden katkı sunmayı niyet edinmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat Beğenisi, Müzik Alıcıları, Türkiye, Metodolojik Katkı

İngilizce (English) için tıklayınız.