Antalya’daki Rus Gelinler: Göçten Evliliğe, Evlilikten Göçe

Yazar/lar: Ayla Deniz, E. Murat Özgür

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Evlilik, Rusya’dan Türkiye’ye ve özellikle turizm kenti Antalya’ya göçlerde önemli bir nedendir. Rusya’dan Antalya’ya evlilik göçüyle, Antalya’da Rus kadın göçmen sayıları ve görünürlükleri artmakta, bu durum toplumsal yaşamda belirgin değişimler yaratmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Rus kadınlarla Türk erkeklerin arasındaki evlilik göçü- nün mekanizmasını anlamaktır. Çalışmada uluslararası evlilik göçüyle bir turizm kenti olan Antalya’ya yerleşmiş Rus kadınların Antalya’ya göç ve yerleşim süreçleri ile Antalya’da meydana getirdikleri değişimler araştırılmaktadır. Çalışma, kartopu yöntemiyle ulaşılan 25 katılımcıyla gerçekleştirilen anket ve derinlemesine görüşmelerden sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgilere göre Rus kadınlar, eşleriyle genellikle Antalya’da tatil için veya kısa süreli çalışma amaçlı geldiğinde tanışmaktadır. Rus kadınları evlilik göçüne motive eden temel unsur, daha iyi bir yaşama ulaşma isteğidir. Yüksek eğitim seviyesine ve mesleki becerilere sahip ve kısa sürede Türkçe öğrenen Rus kadınların evlilik göçü; karma yeni nesillerin ortaya çıkmasına ve Türk aile yapısından farklı, yeni bir modelin gelişmesine yol açmakta, yerel toplumdaki kadın imajını/imgesini yeniden şekillendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Evlilik Göçü, Ulusaşırı Göç, Rus Kadınlar, Antalya, Türkiye

İngilizce (English) için tıklayınız.