Antonio Gramsci’s Democratic Model of Education

Yazar/lar: Abdullah Durakoğlu, Ülkü Güney

DOI: 10.16917/IU/tjs.99959

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Modern toplumun portresini ortaya koyan İtalyan filozof Antonio Gramsci (1891- 1937), kurumların siyasi önemine ilişkin analizleriyle tanınır. Bu kurumların başında da eğitim gelmektedir. Gramsci’nin demokratik eğitim modeline ilişkin düşüncelerinin ortaya konulduğu bu çalışmada ağırlıklı olarak onun eğitim ve siyaset ilişkisi üzerine olan düşüncelerine yer verilmiştir. Çalışmadaki temel kavramlardan biri hegemonyadır. Gramsci, hegemonya aygıtı olarak devleti görür. Okul ve eğitim, devletin hegemonyasını yeniden inşa etmesine yarayan alandır. Hegemonyanın eğitim sisteminde yeniden üretilmesinde entelektüellerin rolü büyüktür, çünkü geleneksel entelektüeller olarak görülen öğretmenler okullarda siyasi bir görev icra ederek hegemonyanın yeniden üretilmesine hizmet etmektedirler. Bu çalışma Gramsci’nin modern eğitim sistemine getirdiği eleştiriyi kapsamaktadır. Gramsci, eğitim ve siyaset arasındaki ilişkiyi sorun olarak görmemekte, aksine böyle bir ilişkiyi doğal ve olması gereken olarak nitelendirmektedir. Bu bağlamda çalışmanın sonunda Gramsci’nin demokratik eğitimin, siyasetin eğitim üzerindeki etkisiyle değil de, bunun aksine eğitimin siyaset üzerindeki etkisiyle mümkün olabileceğini düşünmekte olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gramsci, eğitim, hegemonya, entelektüeller, praksis felsefesi

İngilizce (English) için tıklayınız.