Aşırı-bireycilik ve Otoritarizm İkileminin ötesinde Eğitimde Otorite Sorunu

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/IU/tjs.05887

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Eğitim alanı XXI. yüzyılın başlarında gerek Türkiye özelinde gerekse de dünyada ciddi bir kırılganlık içerisinde bulunmaktadır. Aile, okul ve devlet gibi otorite figürleri yükselen aşırı bireycilik karşısında yeniden konumlandırılma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu durumda söz konusu olan ne “gelenekselci söylemin” yeniden inşasıdır ne de “sınırsız özgürlük” nosyonuna yapılacak vurgudur. XXI. yüzyıla dair asıl zorluk demokrasi değerlerine uygun bir eğitim otoritesinin nasıl tesis edilebileceğidir. Böylelikle eğitimde “meşruiyet” antik bir kavramın güncellenmesine gönderide bulunurken aynı zamanda onun güncel bağlamlarını da düşünmeye davet etmektedir: Paideia sorunu. Paideia bir yandan eğitimi zorunlu olarak yurttaşın polis içerisindeki etkinliği olarak almaktır diğer yandan da etkinlik çerçevesinde temel alanların bütünlüklü bir tarzda içselleştirilmesini içermektedir. Güncel otorite figürlerine dair kırılganlık eğitimde doğruluk ve değerler sorununu yeniden ele almak açısından bir fırsat olarak belirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, otorite, otoritarizm, otonomi, paideia, Cornelius Castoriadis

İngilizce (English) için tıklayınız.