Avrupa Toplumlarının Göç Algıları ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Avrupa ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir dizi göç hareketlerinin sonucunda göç toplumları haline gelmişlerdir. Göç grafiğinde zaman içinde yükselme ve düşme eğilimleri olsa da göç ülkeler arasında süreklilik arz eden bir olgu olmayı her zaman sürdürmüştür. Bu olgu karşısında Avrupa devletleri giderek seçici ve hatta bazen de yasaklayıcı politikalar geliştirmişlerdir. Buna rağmen küreselleşen dünyada göç hareketlerinin önüne geçmek mümkün olmamıştır. Göç politikalarını ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmeleriyle bağlantılı olarak görmek ve sosyolojik bir yaklaşım geliştirmek gerekmektedir. Sadece Avrupa ülkeleri değil Avrupa toplumları da göç karşısında giderek daha kuşkucu ve çekingen davranmaya başlamışlardır. Bu davranışın gerisinde, göçün olası olumsuz sonuçları yatmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Avrupa, Göç, Göç Algıları, Göç Tutumları, Sosyolojik Yaklaşım

İngilizce (English) için tıklayınız.