Avrupa’daki Türkiyeli Göçmenlerin Ulusaşırı Aile Ağları

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Bu makalenin temel amacı Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin ulusaşırı aile ağlarını ve bu göçmenler aralarındaki enformel sosyal korunmayı incelemektir. Ulusaşırı aile ağları sadece duygusal ve kişisel konuları paylaşmanın ötesinde aynı zamanda eşya, mal, hizmet, sosyal faaliyetler ve mali yardımlar ile de hem geldikleri ülkelerdeki hem de diğer ülkelerde bulunan geniş aile üyelerini kapsar. Ulusaşırı ailelerin ağlarının incelenmesi, göç ve göçmenlerin sınırlar ötesi toplumsal pratiklerinin ayrılmaz bir parçası olan enformel sosyal korunma stratejileri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Bu makale, Almanya’daki Türk göçmenleri ve onların hem Türkiye hem de Avrupa’daki aile üyelerinin korunma stratejilerini incelemekte, Almanya’da yapılan yirmi nitel görüşme ve ego merkezli sosyal ağ haritasından yola çıkarak koruyucu kaynakların sınır ötesi akışını örneklendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Enformel Sosyal Korunma, Ulusaşırı Aile Ağları, Ego Merkezli Ağ Analizi, Türkiye’den Gelen Göçmenler, Almanya, Avrupa

İngilizce (English) için tıklayınız.