Ayda Yörükân’ın Kent Sosyolojisi Çalışmaları

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Günümüzde kent sosyolojisi, sosyolojinin çok canlı bir dalıdır. Ayda Yörükân
da, 1950’li yıllardan başlayarak kent sosyolojisi alanında çok sayıda çalışma yapmıştır.
Ancak, Türkiye’deki kent sosyolojisi çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin çoğunda
Yörükân’ın çalışmalarına değinilmediğini görüyoruz. Yörükân bir süre İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü’nde çalışmış ve Hilmi Ziya Ülken’in
öğrencisi olmuştur. Hem kent teorileriyle hem de kentsel sorunlarla yakından ilgilenmiş,
bu iki açıdan Türkiye’deki kent sosyolojisi çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
Bir yandan René Maunier’nin şehir teorisi vasıtasıyla sadece Batı şehri ile sınırlı kalmayan
bir şehir tanımının yapılabileceğini gündeme getirmiş, bir yandan da “insan
ekolojisinin gelişme ve problemleri”ni ele almıştır. Kentte insan hayatının ekolojik,
sosyal psikolojik ve kültürel boyutlarını ele alan Yörükân, bu çerçevede yaptığı çeşitli
çevirilerle de konuya ek katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ayda Yörükân, Kent Sosyolojisi, René Maunier, İnsan Ekolojisi, Kötü Konut, Kültürel Bir Birim Olarak Kent

İngilizce (English) için tıklayınız.