Benim Adım Khan Filmi: Otizmin Medyadaki Yansıması

Yazar/lar: Ayşe Sonay Türkmen, Fatma Kalpaklı, İsmail Sevinç

DOI: 10.16917/sd.68936

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, bireyi fiziksel, sos- yal ve psikolojik yönlerden etkileyen otizm her geçen gün medyanın da ilgisini çeken bozukluklardan biri haline gelmiştir. Özellikle sinema sektöründe otizmi konu edinen filmlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu filmlerden biri Karan Johar’ın yönettiği Benim Adım Khan (My Name is Khan) filmidir. Filmde otistik bozukluğu olan Khan karakte- rinin günlük yaşamda karşılaştığı kültürel ve adaptasyon sorunları işlenmektedir. Bu esnada, seyirci de otistik bir çocuğun gözünden farklı bir dünyaya adım atmakta ve seyircinin kafasında yeni perspektifler yaratılmaktadır.

Filmde Khan 9/11 olaylarında Amerika’da yaşayan bir Müslüman ve koyu renkli bir cilde sahip olması nedeni ile diğer otistik çocuklardan üç kat daha fazla zorlanmak- tadır. Bu özelliği ile Benim Adım Khan filmi, otizmi konu alan diğer filmlerden ay- rılmaktadır. Bu çalışma Benim Adım Khan adlı filmin tematik incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Otizm, benim adım Khan, medya, tematik analiz

İngilizce (English) için tıklayınız.