Bilinmeyen Bir Yönüyle İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Türkiye’de çağdaş pedagojinin ilk temsilcilerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu eğitim ve sosyoloji alanında çok önemli kitaplar ve makaleler yazmıştır. Onun sosyoloji ve eğitme ilişkin fikirleri pek çok araştırmacı tarafından ayrıntılı değerlendirilmiştir. Hiç kuşkusuz, onun sosyoloji ve eğitime ilişkin fikirleri sonraki kuşak eğitimci ve sosyologlara ilham kaynağı olmuştur. Bu makalede Baltacıoğlu’nun çok az bilinen bir yönüne dikkat çekilmiştir. 1950 yılında mecliste yürütülen “Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun” tasarısı çalışmaları esnasında İsmail Hakkı Baltacıoğlu çok ilerici bir yaklaşımla bataklıkların kurutulmasına karşı çıkmıştır. O, bataklıkların kurutulması yerine rehabilite edilmeleri yönünde bir teklifte bulunmuş, ancak bu önerisi kabul görmemiştir. Bataklıkların rehabilite edilmesi yönündeki yaklaşım Türkiye’de Baltacıoğlu’nun teklifinden yaklaşık 30 yıl sonra 1980’li yıllara gelindiğinde benimsenmiştir. Baltacıoğlu’nun iki dönem Afyon ve Kırşehir milletvekilliği yaptığı 1943-1950 döneminde, bataklıkların kurutulması ve diğer ekolojik sorunlara yönelik duyarlılığı, TBMM tutanaklarına yansıyan konuşmaları çerçevesinde bu yazıda değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sosyoloji, Pedagoji, Ekoloji, Bataklıkların Kurutulması

İngilizce (English) için tıklayınız.