Birleşmeden Sonra Alman Sosyolojisi

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 20

Öz

1990’lı yıllardan itibaren, Alman sosyolojisi toplumsal olayların yorumlama yeteneğini ve üstünlüğünü biyoloji ya da antropoloji gibi akademik disiplinlere karşı kaybetme riskiyle karş1 karşıyadır. Bu belki şaşırtabilir, çünkü 1960’lı ve 1970’li yıllarında Almanya’daki sosyoloji Alman toplumun sorunlarını ve çelişkilerini analiz eden ve aynı anda bir nesilin akademik ve entelektüel sosyalizayonu için önemli rol oynamış oncü bir bilimdi. Bu makalenin amacı Alman sosyolojisinin güncel durumunu tasvir etmek, onun güncel sorunlarını ve toplumsal etkisinin kaybının altında yatan nedenlerini anlamak.

Anahtar Kelimeler
Alman sosyolojisi, sosyoloji tarihi, eleştirel teori.

İngilizce (English) için tıklayınız.