Britanya’daki Asyalı Gençlik, Kent Protestoları ve Yerel Aidiyetler

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Yerel mekânın özellikle göçmen kökenli gençlerin aidiyet duyguları ve kimlik in- şaları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu makalede yerel mekân deneyimlerinin Britanya-Asyalı gençlerin kimlik oluşum sürecini nasıl etkilediğini tartışacağım. Gençler yerel mekânı deneyimlemekte, sınırlarını belirlemekte ve öz-tanımları için kullanmaktadırlar. Tartışma bu gençlerin kültürel, sosyal ve bölgesel olarak belirlenmiş bir mekân içinde bağlamsal konumlanmalarını da içermektedir. Gençler aidiyetlerini bu yerel mekândaki deneyimlerine göre tanımlamaktadırlar. Onların mekân anlayışları farklı ama iç içe geçmiş sosyal, kültürel ve duygusal öğelerle yüklenmiş ifadeleri kapsamaktadır. Bu mekânların sı- nırları bulanıktır ve birbirleriyle örtüşürler. Bu farklı mekânlar ve mekânlarla özdeşleşmeler gençler tarafından bağlamsal olarak inşa edilirler. Bu durum bazen bölgeselleştirilmiş (territorialized) yerel politikalar ve eylemler yoluyla ifade edilir.

Anahtar Kelimeler
Gençlik, Asyalı, Britanya, Yerel, Aidiyet, Protesto

İngilizce (English) için tıklayınız.