BU COĞRAFYADA ÖZNENİN, ANLAMIN, GERÇEKLİĞİN VE HAKİKATIN İNŞASI

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Burada öncelikle bu coğrafyada bireyin gerçeklik bilgisini nasıl inşa ettiği ele alınacaktır. Bu çerçevede psikolojideki kartezyen odaklı ya da dilsel odaklı batılı özne ve fail anlayışından farklılıkları ortaya konacaktır. Daha sonra bu kartezyen olmayan bireyin konuştuğu dil olan Türkçede kendini ve diğerlerini nasıl inşa ettiği ele alınarak bir model ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Truth, reality, meaning, subject, agent, Turkish.

İngilizce (English) için tıklayınız.