Bulgaristan’da Sosyoloji Çalışmaları: Projeden Topluma

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 20

Öz

Sınırdaşımız olmasının yanı sıra 45 yıllık sosyalist düzen tecrübesini yaşayan Bulgaristan’daki sosyoloji çalışmaları ilginç bir araştırma konusudur. II. Dünya Savaşından önce sosyoloji çalışmalarının kurumsal hale gelmediği ülkede ilk toplumbilim kürsüsü 1976’da açılmıştır. 1960’ların sonundan 1990’lara değin Bulgaristan’da sosyolojiye yeni bir toplumun – gelişmiş “sosyalist” toplumunun inşası projesinin bir aracı görevi yüklenmiştir. Bulgar toplumbiliminde son 20 yılda gelinen noktada, bir önceki dönemin değerlendirmesi ve bir bakıma telafisi yapılmaktadır. 1990’lardan günümüze Bulgar sosyolojisinin gündemini, totaliter düzenden demokrasiye geçiş sürecinin sosyal, ekonomik, siyasî sorunları gibi, bireylerin gündelik hayatını meşgul eden meseleler oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bulgaristan'da sosyoloji, yerel sosyolojiler, sosyalist sosyoloji.

İngilizce (English) için tıklayınız.