Canlılar Bilimi ve Evrim Sorununun Teşrihi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Biyoloji, canlılarla uğraşan bilim dalına verilen isimdir. Ancak bilim, sadece zaman ve mekan koordinatlarında yer alan olaylara eğilir. Oysa canlılık, etimolojik olarak ruh sahibi olmak da demektir. Biyolojinin başta gelen sorunu onun konusu olan canlının, modern bilimin ele aldığı vakıalardan biri olmayışıdır. Bu makalenin amacı, bilimsel yaklaşımın Aristoteles ile başlayan ve yüzyıllar boyunca devam eden biyoloji temelli, canlıcı yaklaşımdan nasıl olup da Yeniçağdindışı Avrupa Medeniyetinin canlı-olmayan, mekanik, madde temelli yaklaşımına geçtiğini açıklamaya çalışmaktır. Buna göre, canlıların, canlı olmayan varlık sahasının bilimi olan mekanik tarafından nasıl açıklanmaya çalışıldığı özümlenmeye gayret edilmiştir. Bunu yaparken bilimsel yaklaşımın çağların hakim paradigmalarıyla ilişkisi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Biyoloji, canlı, canlıcılık, mekanikcilik, tür, birey

İngilizce (English) için tıklayınız.