KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN KAPİTALİZM VE KÜLTÜR

Yazar/lar:

Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 17

Öz

Bu makale, kapitalizm ve çeşitliliği içinde kültür/din ilişkisinin ele alan karşılaştırmalı bir çalışmadır. Öncelikle, Weber’in Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu başlıklı kitabındaki bakış açısının ele alındığı çalışmada, devamla, kapitalizmin batılı ülkelerin kendi aralarında ve farklı kültürlerde nasıl ve neden farklılaştığı literatüre dayalı verilerden hareketle yürütülen bir tartışma eşliğinde ortaya konulmaktadır. Daha sonra, ilgili literatürün en problemli kabul edilebilecek konusu olan İslam dininin kapitalizmle bağdaşmazlığı tezi yeniden kavramlaştırılmaya çalışılmıştır. Son bölümde, sosyo-kültürel, politik ve dinsel bağlamlarla ilişkiselliği ve bu makalede oluşturulmaya çalışılan tarihsel ve kavramsal perspektifle bağlantısı içinde Türk iş dünyasının günümüzdeki görünümüne dair kısa bir tartışma yürütülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Capitalism, Culture, Religion, Protestant Ethic, Christianity, Islam.

İngilizce (English) için tıklayınız.