Chicago Okulu: Chicago’ya Özgü Bir Perspektif

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu çalışmada, kent çalışmaları alanında belirli bir döneme damgasını vuran Chicago Okulu ele alınmıştır. Chicago Okulu ya da yaygın kullanımla İnsan Çevrebilimi, erken 20. yüzyılda Amerikan sosyolojisinde kent çalışmaları alanında hakim yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmada, kent sosyolojisinde bir perspektif olarak Chicago Okulu’nun ortaya çıkışı, Amerikan sosyolojisindeki yeri, temsilcileri ve çalışmaları, Okul’un adını aldığı Chicago kentiyle ilişkili olarak ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca, Okul için kullanılan alternatif isimler olarak ekolojik teori ve insan ekolojisi kavraınsallaştırmalarının gerekçelerine yer verilmiş, Hull House sosyal yerleşim hareketi, sosyal hizmet çalışmaları ve reform çalışmaları ile benzerliklerine ve farklılaştıkları noktalara değinilmiş ve Okul bağlamında üretilen literatüre örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Chicago, Chicago Okulu, İnsan Çevrebilimi, Amerikan Sosyolojisi

İngilizce (English) için tıklayınız.