Çok Partili Döneme Geçişte Basın Polemikleri

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

Bu çalışmanın amacı, çok partili döneme geçişte basında sürdürülen  polemikleri ortaya koymak, bu polemiklerin hangi koşullarda ortaya çıktığını ve temel niteliklerini açıklayabilmektir.

 

Anahtar Kelimeler
Basın, Basın Polemikleri, Çok Partili Sistem, Köşe Yazarları, Geçiş Dönemi

İngilizce (English) için tıklayınız.