Comte Pozitivizminin Serencamı (1820-1857): Pozitif Felsefeden İnsanlık Dinine

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Auguste Comte, 1789 sonrası çalkantılı düşünsel ve sosyopolitik iklimde ortaya koyduğu “düzen ve ilerleme” ilkesi doğrultusunda bir yandan bilgi kuramı sahasında yeni bir tasnif yapmış, diğer yandan da Devrim’in olumsuz toplumsal ve siyasal sonuçlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, bilimleri sınıflandırarak bunları adeta bir makam sırasına koymuş ve buna koşut olarak “sosyoloji” adını verdiği yeni bir bilim dalını tesis etmiştir. Hayatının sonlarına doğru ise devrim sonrası dönemde ihmal edildiğini düşündüğü ve büyük önem atfettiği manevi alanı doldurmak üzere kutsallık meselesi üzerinde durmuş ve “İnsanlık Dini” adında yeni bir din ihdas etmiştir. Bu çalışına, genel olarak Comte’un düşüncesinin evrimini incelemekte ve bilhassa – Durkheim ve Mauss’un “yapay din” olarak nitelendirdikleri – İnsanlık Dini’nin ihdasını ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Auguste Comte; Pozitivizm; İnsanlık Dini

İngilizce (English) için tıklayınız.