Dayanışma Ağları Üzerinden Eskişehir’de Siyaset ve Göçmenlik Algısı

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Türk ve Müslüman unsurların Anadolu’ya kitlesel göçleri, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesiyle başlayıp, Cumhuriyet’ten sonra da devam etmiştir. Bir Orta Anadolu kenti olan Eskişehir, bu göçmenlerin yoğun olarak iskân edildiği yerlerden biridir. Şehrin demografik yapısı büyük ölçüde Balkan, Tatar ve Kafkas göçmenlerinin yerleştirilmesiyle şekillenmiştir. Bu makalede, Eskişehir’deki göçmenlik algısı, genel ve yerel seçimlerde göçmenliğin belirleyici bir unsur olup olmadığı, siyasi partilerin ve göçmen dayanışma ağlarının siyasi temsil bağlamında birbirlerini nasıl değerlendirdikleri ele alınmaktadır. Makalede yer alan veriler, 2013 yılı Nisan ayı içerisinde, yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak gerçekleştirilen 10 derinlemesine görüşme yoluyla elde edilmiştir. Göçmen dayanışma ağlarına dâhil olmak önemli bir sosyal sermaye olarak kabul edilirken, göçmenlik de siyasette yükselmek için önemli bir katalizör özelliği göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, Siyaset ve Göç, Göçmenlik Algısı, Göçmen Dayanışma Ağları, Hemşehrilik

İngilizce (English) için tıklayınız.