Değişim ve Kimlik Bağlamında İstanbul’dan Özgün Bir Mekânsal Kesit: Rumelihisarı

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 26

Öz

Ait olduğu medeniyet ailesi, kültürel biçimlerinden anlaşılabilen kentler, orada yaşayan topluluğun estetik beğenilerini temsil eder. Kentin görünümleri; kentin mimari biçimlenmesinin yanı sıra doku, renk, koku, ses, rahatlık, konfor ve estetik haz duygusunu da içine alan ortam ve koşullar ile sarmalanır. Böylece her kent; kendi güzellik anlayışını, özgün havasını ve kimliğini kazanır. Bu çalışma, İstanbul şehir kültürünün özgün bir mekânsal kesitini oluşturan Rumelihisarı üzerinden, değişim ve kimlik bağlamında mahalle kültürünü ele almaktadır. Derinlemesine görüşme tekniği uygulanarak niteliksel bir alan araştırması yapılmış; ulaşılan veriler (1) aidiyet meselesi ve sosyal ayrışma, (2) doğayı kavrama ve yaşayış biçimleri, (3) komşuluk ilişkileri baş- lıkları altında açıklanmıştır. Son olarak, kimlik konusu tartışılmakta ve kent yönetimine yönelik öneriler geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kent Sosyolojisi, Mahalle Kültürü, Toplumsal Değişme, Kimlik, Rumelihisarı

İngilizce (English) için tıklayınız.