Dünya ve Batı Edebiyatı Karşısında Kutadgu-Bilig

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Karahanlılar tarihinde ve X. yüzyılda Türklerin İslamlığı kitleler halinde kabul etmelerinden sonra yazılmış ilk İslami eser olan Kutadgıı-Bilig bizim için, yalnız bir Türk devletinin tarihinde kültür unsuru olmak bakımından değil, bütün Türk ulusunun tarihi kaderini değiştiren yeni bir kültür ve uygarlık çevresine girmiş olmanın maddi ve manevi sarsıntılarını aydınlatmak bakımından da çok önemlidir. Yusuf Has Hacib, içinde yaşadığı topluma ve devlete karşı bir aydın sorumluluğu içinde Kııtadgu-Bilig’i kaleme almakla, bir değer kargaşası içine düşen toplumsal yapıyı yeni bir düzen ve istikrara kavuştunnayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Yusuf Has Hacib, bir toplum ve devlet felsefesi sistemi oluşturmak; gelecekte kurulacak yeni Türk devletlerinin hükümdar, devlet adamı ve yöneticilerine derli-toplu bir ahlak ve siyaset doktrini, bir ‘Anayasa’ bırakmak istemiştir. Eser, bu yazıda, dünya ve Batı edebiyatının benzer türde örnekleriyle karşılaştırmalı biçimde ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yusuf Has Hacib, Kutadgu-Bilig, Türk edebiyatı, Batı edebiyatı

İngilizce (English) için tıklayınız.