Durkheim Sosyolojisinde Dinin Tarihsel ve Güncel Olanakları

Yazar/lar: İştar Gözaydın, Nazlı Ökten Gülsoy

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Bu yazıda, özellikle Durkheim’ın 1912 yılında yayınlanan Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse (Dini Hayatın İlksel Biçimleri) adlı eserinden hareketle sosyolojisindeki din, hukuk, ahlak kurgulamaları üzerine odaklanılmakta ve düşüncesinin tarihsel-güncel olanakları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Durkheim, din, hukuk, ahlak, Türkçede Durkheim

İngilizce (English) için tıklayınız.