Durkheim Sosyolojisi’nde Türkiye’den Hukukçu Bir İsim: Hüseyin Nail Kubalı ve Sosyoloji Dersleri

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Bu çalışmanın amacı, Fransız toplumbilimci Emile Durkheim’in yayımlanmamış ders notlarını içeren “Leçons de Sociologie/Sosyoloji Dersleri” isimli çalışmasını bir araya getirerek ilk kez yayımlanmasına ön ayak olan Hüseyin Nail Kubalı’nın bu girişiminin öyküsünü ortaya koymak olacaktır. Türkiye’nin ilk dönem sosyolojik çalışmalarında Fransız düşünür Durkheim’in yaklaşımları ve çalışmaları önemli bir yer tutmuş ve geniş bir tartışma alanı yaratmıştır. Türkiye’den hukukçu bir ismin, H.Nail Kubalı’nın, sosyolojik düşüncenin kült isimlerinden biri olan Durkheim’in daha önce yayımlanmamış yazmalarını bir araya getirerek sosyoloji literatürüne kazandırması girişiminin nasıl geliştiğini ve hangi etkenler dizisinin bir sonucu olduğunu ortaya koymak bu açıdan önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Nail Kubalı, Durkheim, Sosyoloji Dersleri

İngilizce (English) için tıklayınız.