Durkheim’da Süreklilik ve Kopuş Olarak Felsefe ve Sosyoloji İlişkisi

Yazar/lar: M. Ertan Kardeş, Özden Turhan

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Bu yazı Emile Durkheim sosyolojisinin felsefi bağlamları ile olan ilişkisini araştırmayı hedeflemektedir. Yazı temelde Durkheim’m makalelerinden derlenen Sosyoloji ve Felsefe kitabına yaslanmaktadır. Buradan hareketle önerilen, Durkheim düşüncesinin, normativite ve betimsellik arasındaki gerilim ve karşılıklı etkileşim üzerinden okunmasıdır. Böylelikle, Durkheim’da “toplumsalın felsefesi”nin mi yoksa “sosyoloji”nin mi söz konusu olduğu irdelenmektedir. Ana fikir olarak Durkheim sosyolojisinin felsefeden kopuşunun kısmi olduğu savunulmaktadır. Durkheim felsefeden ayrılmış bir sosyoloji tesis etmeye çalışırken aynı zamanda “genel sosyoloji” başlığı altında felsefenin temel sorunlarını, sosyolojik düşünce ile ilişkilendirir. Bu sebepten ötürü Durkheim’da sosyoloji ve felsefe arasında bir kopuş ilişkisi olduğu gibi bir süreklilik de bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji ve felsefe ilişkisi, normativite, betimsellik, ahlaksallık

İngilizce (English) için tıklayınız.