Edebiyatın Kültürel Yönlerini Kullanarak Yabancı Dil Öğretmek

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 26

Öz

Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin Dil ve Edebiyat dersi için oluşturdukları çalışma dosyalarını inceledik. Bu dosyalar, öğretmen adayları tarafından hazırlanmış olup dilbilgisi, sözcük bilgisi, çeviri, metinsel bütünlük ve tutarlılık öğretimini hedefleyen çalışma kağıtlarını içermektedir. Araştırmamız başlıca şu noktalar üzerinde durmaktadır: Öğretmen adayları edebi metinlere nasıl yaklaşıyor? (Edebi metinlerle çalışırken ne gibi olumlu veya olumsuz yönlerle karşılaşıyorlar?) Öğretim materyali olarak hangi edebi metinleri seçiyorlar? Hedef dil kültürünü nasıl içselleştirip yorumluyorlar? Gerçek hayattan hangi dil örneklerini gösteriyorlar? Amacımız, edebiyatı dil öğretiminde kullanırken öğretmen adaylarının edimbilimsel girdisini geliştirmektir. Böylece edebiyatın dil öğretiminde kullanımı, öğretmen yeterliliklerini geliştirmek açısından onlara özgün materyal hazırlama da yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Edebiyat, Özgün Materyal, Kültürlerarası Yetkinlik, Edimbilim

İngilizce (English) için tıklayınız.