Ekonomi Teorisi ile İlişkisi İçinde Bourdieu: Bir Komprador mu, Bir Eleştirmen mi?

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 25

Öz

Pierre Bourdieu’nün neo-klasik ekonomi teorisi ile ilişkisi özellikle neo-liberal dönüşüm sürecinin belirli bir evresinde tartışılmaya başlandı. Bourdieu tarafından geliştirilen “habitus”, “alan” ve “farklı sermaye türleri” kavramlarına dayanan analiz çerçevesinin, neo-klasik teorinin bir uzantısı mı, yoksa bizzat bir eleştirisi mi olduğu konusunda sosyal bilimciler farklı görüşler ileri sürdü. Kimi onu “ekonomi emperyalizmi”nin sosyoloji disiplini içindeki temsilcilerinden biri olarak değerlendirdi, kimi de eserinin neo-klasik teoriye muhalif bir “karşı hegemonya projesi” olarak okunması gerektiğini dile getirdi. Bourdieu’nün “Cezayir”, “Banka ve Mudileri” ve “Müstakil Konut Piyasası” araştırmalarını esas alan bu makale ise, bu iki yaklaşımdan farklı olarak, meseleyi tarihsel-toplumsal bağlamına yerleştirerek değerlendirmeyi öneriyor. Bu doğrultuda, Bourdieu’nün sosyolojik teorisinin neo-klasik ekonomi teorisi ile ortak temel aksiyomlara sahip olduğu eleştirisinin büsbütün haksız olmadığı, ancak bu aksiyomatik ortaklığın, onun teorisinin eleştirellik özelliğini azaltmak bir yana güçlendirdiği savunuluyor.

Anahtar Kelimeler
Bourdieu Sosyolojisi, Ekonomi Sosyolojisi, Ekonomik Alan, Ekonominin Toplumsal Yapıları, Neo-Klasik Ekonomi Teorisi Eleştirisi

İngilizce (English) için tıklayınız.