Emile Durkheim’in Türkçe’ye Çevirileri ve Hakkındaki Türkçe Yayınlar

Yazar/lar: Aykut Kazancıgil, Ayhan Vergili

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Emile Durkheim sosyoloji bilimine önemli katkılarda bulunan bir sosyologdur. Çalışmamız bakımından da Türk sosyolojisine çok önemli katkıları olması nedeniyle ayrıcalıklı bir yeri vardır. Öyle ki Türkiye’de sosyoloji biliminden bahsedildiğinde ilk akla gelen sosyolog hiç kuşkusuz Durkheim ve onun ülkemizdeki temsilcisi Ziya Gökalp’tır. Durkheim, bir dönem toplumsal sorunlarımızın çözümü için aydınlarımıza ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise bir dönem sosyoloji eğitimi Durkheimci yaklaşımla özdeşleşmiştir. Hazırladığımız bu bibliyografya ile Durkheim’in Türkiye’de ne denli önemli olduğunu çevirileri ve hakkında yapılan çalışmalardan hareketle ortaya koymaya çalışacağız. Onun yayınları üzerine son yüz yılda ülkemizde yapılmış olan belli başlı çalışmaları bir arada görebilme ve değerlendirme imkanını sağlamış olacağız.

Anahtar Kelimeler
Emile Durkheim, Ziya Gökalp, Türk Sosyolojisi, Durkheim'in Türkçe'ye çevirileri

İngilizce (English) için tıklayınız.