Erken Cumhuriyet Dönemi Aydınlarından: Mediha Esenel (Berkes)

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Bu makalede Türkiye’de erken cumhuriyet döneminin bilim insanlarından Mediha Esenel’in (Berkes) kendi kaleminden aktardığı yaşam öyküsü ve sosyal bilimler alanında yapmış olduğu çalışmalara değinilmektedir. Yurt ve Dünya dergisi çevresinde yer alan Esenel 1940’lı yıllarda sosyal bilimlerde evrensel değerleri öne çıkaran bilim insanlarından biridir. 1940’lı yılların ikinci yarısında “komünist damgası” nedeniyle bilimsel araştırmalardan koparılır; çeviri yapmaya başlar. İlkokullar için kitap yazar. Hiçbir çevirisinde çeviren olarak adı yer almaz. Sosyolojide özellikle köy sosyolojisi alanında yapmış olduğu çalışmalar ilkler arasında yer almaktadır. Ayrıca Esenel’in toplumsal cinsiyet ve sosyal bilimlerde yöntem üzerine yapmış olduğu katkılar da günümüz sosyolojik tartışmaları açısından son derece önemlidir ve gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir.

Anahtar Kelimeler
Mediha Esenel, Köy Sosyolojisi, Yurt ve Dünya, Toplumsal Cinsiyet, Yöntem

İngilizce (English) için tıklayınız.