Fasit Soyutçuluk ve Veblen ile Durkheim’ın Fikirlerinin Yaşaması için Darwinci Çatışma

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Bu yazıda Durkheim’in sosyolojisi Darwin sonrası bir bağlamda okunup ve ardından Veblen’in Darwincilik sonrası sosyolojisi ile karşılaştırılmıştır. Durkheim ve Veblen’in her ikisi de tipik Kantçı, akılcı ve Darwincilik öncesi okumaları ile karşılaştırılmaktadır. Buna ek olarak William James’in pragmatizmi fikirlerin, özellikle Durkheim ve Veblen’in olağan dışı fikirlerinin, “yaşam mücadelesi”ni anlamak üzere yeni bir bağlam olarak kullanılmıştır. Bu yeni okumalar Durkheim ve Veblen’in anomi, barbarlık ve aşırı tüketim gibi merkezi fikirlerinin, çağdaş sosyal yaşama halen devam eden uygunluğunu göstermektedir. Bu anlayışlar cari iktisadi krizler, devam eden terörle savaş ve eğitim gibi konularla ilişkili olarak ele alımıştır.

Anahtar Kelimeler
Veblen, Durkheim, anomi, aşırı tüketim, pragmatizm

İngilizce (English) için tıklayınız.