Fasti’nin Açtığı Pencereden Roma Takvimine Bakış

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 26

Öz

Günümüzde neredeyse tüm dünyada geçerliliği olan Gregorius takvimi, Roma takviminin kısmen değişmiş bir biçimidir. Kökleri Cumhuriyet öncesi döneme kadar giden Roma takviminde ise en önemli reform Iulius Caesar zamanında olmuştur. Roma tarihine gönderme yapan uğurlu ve uğursuz günleri, dinsel günleri, bayramları ve meclis günleri her dönemde oldukça renkli olan Roma takvimi, toplumsal yaşamı düzenleyen önemli bir araç olmasının yanı sıra, birçok antik yazar için merak ve esin kaynağı da olmuştur. Dolayısıyla Roma takvimini yalnızca işlevsel bir zaman tablosu olarak değil mitoloji, din ve tarihin iç içe geçtiği bir semboller ağı olarak düşünmek gerekir. Bu makalede, Ovidius’un (MÖ 43 – MS 17~18) Fasti eseri bağlamında, takvimin Roma şiirindeki özgün bir görüntüsü değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ovidius, Fasti, Roma Cumhuriyet Dönemi Takvimi, Roma Yılı, Roma Dini

İngilizce (English) için tıklayınız.