FEN FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Bu çalışma “Fen Fakültesi Dergisi”nin, 1933–1983 yılları arasındaki gelişimini; derginin ad ve bilim dallarındaki değişiklikleri; “Fizik” içerikli ve toplam makale sayıları ile bu yayınlarda yer alan yerli ve yabancı yazar sayılarının yıllara göre dağılımlarını kapsamaktadır. Derginin 1916–1933 yılları arasındaki gelişimi ise daha önce ayrıntılı olarak incelenmiş ve yayınlanmıştır. Fen Fakültesi Dergisi’nin 1933–1983 yılları arasındaki gelişiminin, Üniversite’nin 1933 yılında yeniden yapılandırılmasından önce Türkiye’de bilimsel nitelikli dergi yayıncılığında gözlenen gelişmelerle bir karşılaştırmasını yapmak amacıyla, bu çalışmadan da yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Faculty of Science, Dar-ül Fünûn, Journal of Faculty of Science.

İngilizce (English) için tıklayınız.