Fraktal Evrede Eğitim: Belirsiz Bir Gelecek ve Dengesiz Değişimler

Yazar/lar: Ali Faruk YAYLACI, Filiz GÖKTUNA YAYLACI

DOI: 10.16917/IU/tjs.94162

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Baudrillard’ın deyimiyle fraktal evrede hiçbir değerin söz konusu olmadığı gerçek bir kültüre dayanmayan, belirli bir dengesi olmayan yaklaşımlar eğitim sistemlerini de biçimlendirmektedir. Eğitim yönetimi fraktal evreye uygun düşen yaklaşımların etkisiyle simülasyon evrenini sürdürmeye yarayan stratejiler üretirken, eğitim sistemlerinde herhangi bir değer yasasına dayanmayan, dengesiz değişimler gözlenmektedir. Bu makalenin temel amacı Türkiye’de son dönemlerde eğitim sisteminde yaşanmakta olan değişimleri ve yönelimleri Baudrillard’ın simülasyon kuramı bağlamında fraktal evre olarak tanımladığı durumun özelliklerine dayalı olarak değerlendirmektir. Eğitim sisteminde yaşanılan dönüşümlere ve eğitim yönetimine ilişkin bu nitelikte bir değerlendirmenin simülasyon evreninin öngördüğü bir biçimde gerçeklikle bağı kopmuş ve herhangi bir gönderene sahip olmayan ve bir değerler sisteminin ürünü olmayan yaklaşımların ortaya çıkardığı sorunlara ilişkin farkındalığı artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Yönetimi, Simülasyon Kuramı, Eğitim Sistemi, Fraktal Evre, Jean Baudrillard

İngilizce (English) için tıklayınız.