Fransa’da Sosyoloji’nin Tarihi Gelişimi Ve Fransız Üniversitelerinde Bugünkü Sosyoloji Müfredatı

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Bu çalışmada, sosyolojinin Fransa’da akademik kurumsallaşma sürecine dair bir dizi hatırlatma ve tespitin ardından, sosyolojinin Fransız üniversitelerinde bugün sahip olduğu önem ve sosyoloji bölümü mezunlarının iş hayatında ne tür pozisyonlarda iş imkanı bulabildikleri istatistiksel bir dizi bilgi ışığında değerlendirilmiştir. Ayrıca, bir merkez (Paris IV – Sorbonne) ve bir taşra (Grenoble) üniversitesi ile sadece sosyal bilimlerde lisans üstü öğretim veren
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’deki sosyoloji bölümlerinin müfredatı bir liste şeklinde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji Tarihi, Fransız Sosyolojisi, Sosyoloji Müfredatları, Sorbonne Üniversitesi, Grenoble Üniversitesi, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

İngilizce (English) için tıklayınız.