FRANSIZCA KONUŞAN SOSYOLOGLAR DERNEĞİ ÜZERİNE

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Bu çalışmanın amacı “Uluslararası Fransızca Konuşan Sosyologlar Derneği”nin kuruluş felsefesini, örgütsel yapısını ve gerçekleştirdiği bilimsel etkinlikleri derneğin kurulduğu dönemde dünyada ve Fransa’da yaşanan sosyolojik gelişmeler ışığında değerlendirmek ve söz konusu oluşumun Türkiye’deki sosyolojik düşünce ve organizasyonlarla olan ilişkisini ortaya koymak olacaktır. Uluslararası Fransızca Konuşan Sosyologlar Derneği (AISLF-Association Internationale des Sociologues de Langue Française ) bugün dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda üye ile sosyolojik düşüncenin seyri, metodolojik gelişmeler, kültürel çoğulculuk, yeni toplumsallıklar, lokal ve global ölçekli sosyal sorunlar gibi problem alanlarını düzenli periyotlarla tartışmaya açan önemli bir sosyolojik platform özelliği taşımaktadır. AISLF’nin son dönemde toplantılarını gerçekleştirdiği ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu açıdan çalışmamız, AISLF’nin yapısı ve çalışma alanları ile derneğin Türkiye’deki sosyolojik düşünce ile ilişkisini ortaya koyan bir çerçeveye sahiptir.

 

Anahtar Kelimeler
Fransızca Konuşan Sosyologlar Derneği, Georges Gurvitch, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye'de Sosyoloji

İngilizce (English) için tıklayınız.