Gerhard Kessler’in Türkiye’deki Sosyoloji Anlayışına Katkısı

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Bu makale, Almanya’da Nazi iktidarının başlamasının ardından takibata uğrayan akademisyenlerden biri olup, aynı zamanda 1933 Üniversite Reformu vesilesiyle Türkiye’ye sığınan profesörler arasında da yer alan Gerhard Kessler’in Türkiye’de tanıttığı sosyoloji anlayışının Alman entelektüel geleneği içindeki köklerini ve Türkiye’deki etkilerini göstermeyi amaçlamaktadır. Makale boyunca Kessler’in biyografisi, etkilendiği Alman entelektüel geleneği, sosyoloji anlayışı ve bu anlayışın Türkiye’deki etkileri ele alınmış- tır. Kessler’in sosyoloji anlayışı değerlendirilirken, 1930’lara kadar Türkiye’de hakim olan sosyoloji geleneği dikkate alınmış ve Kessler ile özellikle Ziya Gökalp arasında karşılaş- tırmalar yapılmıştır. Alman Tarihçi İktisat Okulu geleneği içinde yetişmiş bir isim olan Kessler’in sosyal politikacı kökenleri, onun sınıflı bir toplumun akademisyeni olmasının bir sonucudur. Kessler, Türkiye’ye geldikten sonra bir yandan Türkiye’nin sosyo-iktisadi yapısı üzerine çalışmalar ortaya koyarken, diğer yandan da Alman sosyolojisinin kurucu isimlerinde kökenini bulan ve sosyal ilişkiler teorisi olarak adlandırdığı bir sosyoloji yakla- şımını derslerinde işlemiştir. Kessler’in eserlerinde Almanya’daki sosyal liberalizmden neşet eden “hürriyetçi kolektivizm” diyebileceğimiz anlayışın içkin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gerhard Kessler, Sosyoloji, Sosyal Politika, Alman Tarihçi İktisat Okulu, Türkiye’deki Alman Profesörler

İngilizce (English) için tıklayınız.