Girit’e Dair Önemli Bir Kaynak: Mahmud Celaleddin Paşa’nın Girit İhtilâli Tarihi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Mora İsyanı’ndan sonra bağımsızlığını kazanan Yunanistan, Girit’i kendisine bağlamak için adada, Avrupalı devletlerin yardımı ile isyanlar çıkardı. Bu isyanların en önemlilerinden biri de, 1865-1868 yılları arasında üç yıl süren Girit İhtilali’dir. Bu ihtilale dair, Osmanlı devlet adamlarından Mahmud Celaleddin Paşa’nın yazdığı Girit İhtilali Tarihi önemli bir kaynaktır. Mahmud Celaleddin Paşa, 3 Ekim 1867’de ihtilali sona erdinnek amacıyla Girit’e giden Sadrazam Ali Paşa’nın maiyetinde bulunmuştur. Beş ay kadar adada kalan müellif olayların görgü tanığıdır. Bu bakımdan yazdıkları fevkalade önemlidir. Eserin bilinen tek nüshası 163 varaktan (326 sayfa) ibarettir. İhtilal sürecinde asilerle yapılan savaşlar, görüşmeler, Avrupa devletlerinin bu süreçte takip ettikleri politikalar, alınan tedbirler ve askeri harekatlar hakkında ilk elden bilgiler veren eser Sultan II. Abdülhamid’e sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Girit, ihtilal, asiler, Mahmud Celaleddin Paşa, Ali Paşa, Arkadi Vapuru, İzzeddin Vapuru, Ömer Lütfi Paşa, Hüseyin Avni Paşa, askeri harekat, Laşid, İsfakiye, Kandiye, Resmo, Rusya, Fransa, korsan

İngilizce (English) için tıklayınız.