Kürselleşme ve Ulus Devlet

Yazar/lar:

Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 11

Öz

Modern devlet yapılarının küreselleşme tarafından aşıldığı ve anakronik unsurlara dönüştüğü tezine ilişkin tartışmalar yanıltıcıdır. Çünkü bu tartışmalar sebebiyle Batılı olmayan devletler Batılı çıkarların en yüksek seviyeye çıkacağı şekilde baskı altına alınmaktadır. Bugün Batılı olmayan siyasi yapılardan kendi ülkelerinde sadece Batı’nın çıkarlarını gözetmeleri beklenmektedir. Bu, ancak küçük belediyelerin işlevleriyle karşılaştırılabilecek kadar kısıtlı bir roldür. Bu devletlerden, kendi milli çıkarlarına göre değil, genellikle “uluslararası sistem” ya da “uluslararası toplum” olarak adlandırılan Batılı güçlerin çıkarlarına uygun davranması beklenmektedir.

 

İngilizce (English) için tıklayınız.