Göçmen İşçinin Sıla Hasreti: Bir Yabancılaşma Hikâyesi

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Bu makale göç çalışmalarındaki toplumsal soyutlamayı ve kullandığı terminolojiyi kritik ediyor. Göç fenomenini analiz edebilmek için bir diğer kavramsallaştırmayı öneriyor: toplumla ilişkide kişisel soyutlama. Toplumsal soyutlamadan kaynaklanan göç politikasının en güzide örneği, 1960 ve 1970’lerde Almanya’nın adlarına “konuk işçi” (Gastarbeiter) diyerek davet ettiği geçici işçi göç programıdır. Bu programın sonuçları, alternatif olarak önerdiğimiz soyutlamanında tartışılması amacıyla, göç bağlamında ortaya konan edebî metinlerle birlikte yeniden değerlendirilmektedir. Bu çalışma, toplum ile ilişki içerisinde kişisel soyutlamaya uygun olan üç temel sosyal tipi –Simmel’in yabancısı (stranger), Park’ın marjinal adamı (marginal man) ve Siu’nun misafiri (sojourner)– göç çerçevesinde ele alıyor ve özellikle göçmen işçi ile karşılaştırarak sıla hasreti konusuna odaklanıyor. Ek olarak, göçmen işçilerin sıla hasreti olarak yansıtılanın zaman-mekândan yabancılaşma olduğu, uzağa özlem ve yakından korku terimleriyle tartışmaya sunuluyor.

Anahtar Kelimeler
Göç, Konuk İşçi, Yabancılaşma, Sıla Hasreti, Mesai-Dışı

İngilizce (English) için tıklayınız.