Günümüzde Durkheim Neden Okunmalı?

Yazar/lar: İştar Gözaydın, Nazlı Ökten Gülsoy

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Bu yazıda, özellikle Durkheim’ın 1912 yılında yayınlanan Les Formes Elémentaires de la Vie Religieııse (Dini Hayatın İlksel Biçiınleri) adlı eserinden hareketle sosyolojisindeki din, hukuk, ahlak kurgulamaları üzerine odaklanılmakta
ve düşüncesinin tarihsel-güncel olanakları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Durkheim, din, hukuk, ahlak, Türkçede Durkheim

İngilizce (English) için tıklayınız.